Search

Danh mục sản phẩm
Diện tích 10000 mét vuông, với tổng số 100 nhân viên, nhà máy chúng tôi có hơn 40 trang thiết bị sản xuất bao gồm cắt và tua máy (tối đa 200.000 cuộn mỗi ngày), in ấn máy (mà có thể đáp ứng việc in ấn của tất cả các loại tiền giấy, ATM cuộn, cân điện tử giấy, thẻ lên máy bay và Giữ hành nhãn vv), chết-máy cắt cho nhãn, xén máy cho nhãn , đấm và collating máy tính liên tục giấy, keo sơn máy, một số máy cho các ghi chú dán, cũng như một số gói phần mềm máy.
Tin tức
Được thành lập vào năm 2003, Suzhou Guanhua giấy nhà máy đã được chuyên ngành trong dòng của sản xuất và bán các giấy tờ văn phòng tiêu thụ cho 13 năm. Phụ thuộc vào chúng tôi uy tín kinh doanh tốt và ổn định chất lượng, sản phẩm tại nhà máy chúng tôi đã được bán cho hơn 50 quốc gia và khối lượng bán hàng của giấy nhiệt đã xa phía trước của tất cả các nhà sản xuất trong ngành công nghiệp này.
Sản phẩm nổi bật
Suzhou Guanhua tập nhà máy