Search

Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Danh mục sản phẩm
Liên hệ với chúng tôi

Suzhou Guanhua giấy nhà máy

Add:No.666, Yupan Rd., Weitang Town, Xiangcheng District, Suzhou, Trung Quốc, 215134

Con: MS BELINDA YU

Tel:0086 512 65755551

Pho:0086 18915544818

Fax: 0086 512 65456952

E-mail:sales@guanhuapaper.com

Web:WWW.GUANHUAPAPER.COM

Giấy trái phiếu Theo Phân bố của Bộ phận chính
Jun 27, 2017

Giấy trái phiếu Theo phân phối của bộ phận chính

Trình biên tập kiểu

Những cách khác

Theo phân phối của bộ phận chính

Trái phiếu Chính phủ

Trái phiếu Chính phủ là trái phiếu do Chính phủ phát hành để huy động vốn. Chủ yếu bao gồm trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trong đó quan trọng nhất là nợ quốc gia. Kho bạc trái phiếu vì danh tiếng tốt, lãi suất ưu đãi, rủi ro là nhỏ và còn được gọi là "trái phiếu bên." Ngoài trái phiếu do chính phủ phát hành, một số quốc gia đã phân loại trái phiếu do chính phủ bảo lãnh như hệ thống trái phiếu chính phủ, được gọi là trái phiếu do chính phủ bảo lãnh. Các trái phiếu này được phát hành bởi các công ty hoặc các tổ chức tài chính có liên quan trực tiếp đến chính phủ và được chính phủ bảo lãnh.

Các loại nợ quốc gia chính được phát hành trong lịch sử Trung Quốc là trái phiếu kho bạc và trái phiếu quốc gia, trong đó các hóa đơn kho bạc được phát hành hàng năm sau năm 1981. Chủ yếu là các doanh nghiệp, cá nhân ...; các trái phiếu quốc gia, trái phiếu chính phủ, trái phiếu tài chính, trái phiếu đặc biệt, trái phiếu bảo đảm, trái phiếu xây dựng cơ bản, hầu hết các trái phiếu này vào ngân hàng, các tổ chức tài chính phi ngân hàng, các doanh nghiệp, phân phối, một phần của các nhà đầu tư cá nhân cũng đã ban hành. Lãi suất của tín phiếu kho bạc phát hành cho các cá nhân về cơ bản được dựa trên tỷ lệ ngân hàng, thường cao hơn 1 - 2 điểm phần trăm so với lãi suất tiền gửi ngân hàng. Trong tỷ lệ lạm phát cao, các dự luật Kho bạc cũng áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Trái phiếu tài chính

Trái phiếu tài chính là trái phiếu do các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng phát hành. Ở Trung Quốc, trái phiếu tài chính chủ yếu do các ngân hàng phát triển quốc gia, các ngân hàng xuất nhập khẩu và các ngân hàng chính sách khác phát hành. Các tổ chức tài chính nói chung có một sức mạnh tài chính mạnh, tín dụng cao hơn, do đó, trái phiếu tài chính có xu hướng có một danh tiếng tốt.

3. Trái phiếu doanh nghiệp (doanh nghiệp)

Ở nước ngoài, không có nợ công ty và phân chia nợ công, gọi chung là trái phiếu doanh nghiệp. Ở Trung Quốc, trái phiếu doanh nghiệp được phát hành và giao dịch theo các điều khoản của "Quy chế quản lý trái phiếu doanh nghiệp", do Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia giám sát và quản lý trái phiếu, trên thực tế, cơ quan chính của việc ban hành các cơ quan trung ương , doanh nghiệp nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước, do đó phần lớn phản ánh tín dụng của chính phủ. Tổ chức quản lý trái phiếu doanh nghiệp là Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, và công ty phát hành là pháp nhân được thành lập theo Luật Công ty của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trên thực tế, công ty phát hành là công ty niêm yết, có bảo đảm tín dụng là chất lượng tài sản của công ty phát hành, điều kiện hoạt động, khả năng sinh lời và khả năng sinh lời lâu dài. Trái phiếu công ty được đăng ký trong công ty đăng ký và thanh toán chứng khoán, có thể đăng ký niêm yết trên thị trường chứng khoán, rủi ro tín dụng thường cao hơn trái phiếu doanh nghiệp. "Các biện pháp quản lý việc cấp vốn cho các doanh nghiệp phi tài chính trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng" có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2008 đã thúc đẩy việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường trái phiếu liên ngân hàng. Trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu doanh nghiệp ngày càng trở nên quan trọng đối với các đối tượng đầu tư của ngân hàng thương mại Trung Quốc.

Bằng bảo đảm tài sản

Trái phiếu thế chấp

Trái phiếu thế chấp là trái phiếu doanh nghiệp làm tài sản thế chấp, có thể được chia thành trái phiếu thế chấp chung, trái phiếu thế chấp bất động sản, trái phiếu thế chấp chattel và trái phiếu thế chấp chứng khoán. Về mặt thực tế như nhà ở ... là tài sản thế chấp, được gọi là trái phiếu thế chấp bất động sản; như một động sản như hàng hoá thị trường như một khoản dự phòng, được gọi là trái phiếu thế chấp chattel; đối với chứng khoán như cổ phiếu và trái phiếu khác như thế chấp, được gọi là trái phiếu ủy thác ủy thác. Khi công ty phát hành trái phiếu vỡ nợ, người được ủy thác có thể bán tài sản thế chấp để xử lý ưu tiên của chủ nợ.

Tín dụng trái phiếu

Trái phiếu tín dụng không được bảo đảm bởi bất kỳ tài sản nào của công ty, hoàn toàn bằng tín dụng. Trái phiếu Chính phủ thuộc loại trái phiếu đó. Trái phiếu này có độ tin cậy vững chắc do tín dụng tuyệt đối của tổ chức phát hành. Ngoài ra, một số công ty cũng có thể phát hành trái phiếu như vậy, nghĩa là trái phiếu doanh nghiệp tín dụng. So với trái phiếu thế chấp, người nắm giữ trái phiếu tín dụng chịu rủi ro cao hơn, và do đó thường đòi hỏi lãi suất cao hơn. Để bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, các công ty phát hành trái phiếu đó thường bị hạn chế và chỉ những công ty có uy tín mới đủ điều kiện phát hành. Ngoài các hợp đồng trái phiếu tham gia bảo vệ, chẳng hạn như tài sản không thể được ghi có cho các chủ nợ khác, không thể hợp nhất với các doanh nghiệp khác, mà không có sự đồng ý của chủ nợ không thể bán tài sản, không thể phát hành trái phiếu dài hạn khác .


Các tin liên quan

Suzhou Guanhua tập nhà máy